Stijgende energieprijzen, wat betekent dat voor mij?

Beste bewoners,

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt wat de stijgende energieprijzen voor u gaan betekenen in 2022. Duurzaam Opgewekt beantwoordt hieronder de belangrijkste vragen:

Wanneer wijzigen mijn warmtetarieven?
Warmtetarieven veranderen altijd per 1 januari en worden voor één jaar bepaald. In de loop van januari ontvangt u persoonlijk bericht over de nieuwe tarieven voor 2022.

Hoe wordt het nieuwe warmtetarief bepaald?
Onze warmtetarieven toetsen wij altijd aan de wettelijke maximumtarieven, deze worden jaarlijks bepaald door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De warmtetarieven zijn wettelijk gekoppeld aan de gas- en elektraprijzen; een stijging lijkt daardoor onvermijdelijk. De maximumtarieven worden pas eind van dit jaar bekend gemaakt door de ACM, daarom is het voor ons nog niet mogelijk om definitief iets te zeggen over de ontwikkeling van de tarieven. Zodra hier meer over bekend is zullen wij u hier uiteraard over informeren.

Waarom zijn warmtetarieven gekoppeld aan gasprijzen, als ik geen gas afneem?
De koppeling van de warmteprijzen is de afgelopen jaren de methode van de overheid geweest om consumenten te beschermen tegen hoge warmtetarieven. Duurzame warmte mag niet duurder zijn dan verwarming met aardgas en een cv-ketel.

Hoe zit het met de korting op het vastrecht die het CWP met Duurzaam Opgewekt heeft afgesproken?
Met de overname van Ennatuurlijk heeft het CWP (Coöperatie Wijkbelangen Paleiskwartier) met Duurzaam Opgewekt een contract afgesloten over de warmtetarieven. Hierin zijn afspraken gemaakt over een korting die wij geven op het vastrechttarief. Op de verbruikstarieven wordt deze korting niet toegepast. Het ACM (Autoriteit Consument en Markt) bepaald wat de maximale tarieven worden, dit is wettelijk vastgelegd. Hierin wordt ook de stijgende gasprijs meegenomen. Wij verwachten dat de verbruikstarieven omhoog gaan. Zodra de maximum tarieven bekend zijn, zullen wij de afgesproken korting toepassen en u de nieuwe tarieven doorgeven.

Vragen?
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen via klantzaken@duurzaamopgewekt.nl. Op werkdagen zijn wij ook telefonisch bereikbaar op 0344 – 750 270 tussen 08.00 en 16.30 uur.