De nieuwe tarieven voor 2022 zijn bekend.
U leest hier wat dit voor u betekent. 

Ieder jaar berekent de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de maximale tarieven die leveranciers voor warmte mogen vragen. ACM heeft het maximale tarief voor 2022 vastgesteld op €53,95 voor 1 gigajoule warmte.

Tarief warmte 2022 Duurzaam Opgewekt
Duurzaam Opgewekt stelt op basis van dit tarief de warmteprijs vast voor haar klanten. Naast de contractuele vastgelegde korting op het vastrecht, geven wij (eenmalig en alleen in 2022) nog een extra korting op de variabele tarieven. Onze klanten krijgen 16,8% korting op het ACM-tarief. Het nieuwe tarief is €44,89. Dit is €19,38 meer dan het tarief van 2021 (€25,51). Hoewel dit een flinke stijging is, blijven de tarieven van Duurzaam Opgewekt veel lager dan de maximumprijs die de overheid heeft bepaald.

De vaste tarieven (vastrecht, meettarief en huur afleverset) voor 2022 vindt u op het tarievenblad 2022. 

Hieronder hebben wij de meest gestelde vragen voor u verzameld.
Heeft u na het lezen nog vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen via klantzaken@duurzaamopgewekt.nl.
Op werkdagen zijn wij ook telefonisch bereikbaar op 0344 – 750 270 tussen 08.00 en 16.30 uur.

Veel gestelde vragen 

Tarieven

Wanneer wijzigen mijn warmtetarieven?

Warmtetarieven veranderen altijd per 1 januari en worden voor één jaar bepaald. Deze periode is wettelijk bepaald.

Wat zijn de nieuwe tarieven voor alle vaste kosten (vastrecht, meettarief en huur afleverset)?

De vaste tarieven (vastrecht, meettarief en huur afleverset) voor 2022 vindt u op het tarievenblad 2022. 

Waar vind ik het nieuwe tarievenblad?

Het nieuwe tarievenblad kunt u hier downloaden.

Waarom maakt Duurzaam Opgewekt nu pas de nieuwe tarieven bekend?

Duurzaam Opgewekt wil haar klanten graag een eenmalige extra korting voor 2022 geven op het wettelijk bepaalde tarief. Voor het bepalen van de nieuwe tarieven wilden we dus niet over één nacht ijs gaan. Hier zijn complexe berekeningen voor nodig. Door een korting te geven op het wettelijk bepaalde tarief geven we dan ook gehoor aan het verzoek van de ACM, om niet het maximale tarief aan klanten te rekenen. https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-waarschuwt-warmteleveranciers-tarieven-niet-onnodig-te-verhogen

Hoe is het nieuwe warmtetarief bepaald?

Onze warmtetarieven zijn gekoppeld aan wettelijke maximumtarieven, die jaarlijks worden bepaald door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dit is vastgelegd in de warmtewet. De ACM neemt hiervoor het gemiddelde van de 10 bedrijven met de meeste gasklanten. Ook de prijs voor elektriciteit is gestegen, waardoor de kosten voor Duurzaam Opgewekt hoger worden. Daarom is een prijsstijging onvermijdelijk.

De warmtetarieven zijn wettelijk gekoppeld aan de gas- en elektraprijzen. Het maximale tarief van ACM (€53,95) wil Duurzaam Opgewekt niet hanteren, omdat dit meer dan 67% hoger is dan 2021. Daarom hebben we een eenmalige extra korting berekend op het tarief van de ACM. Deze korting is 16,8% en geldt alleen voor 2022.

Hoe zit het met de korting op het vastrecht die het CWP met Duurzaam Opgewekt heeft afgesproken?

Met de overname van Ennatuurlijk heeft het CWP (Coöperatie Wijkbelangen Paleiskwartier) met Duurzaam Opgewekt een contract afgesloten over de warmtetarieven. Hierin zijn afspraken gemaakt over een korting die wij geven op het vastrechttarief. Deze kunt u terugzien op het tarievenblad 2022. Op de verbruikstarieven wordt deze korting niet toegepast.

Waarom zijn warmtetarieven gekoppeld aan gasprijzen, als ik geen gas afneem?

De koppeling van de warmteprijzen is de afgelopen jaren de methode van de overheid geweest om consumenten te beschermen tegen hoge warmtetarieven. Dit is vastgelegd in de Warmtewet. Duurzame warmte mag niet duurder zijn dan verwarming met aardgas en Dit heet het ‘niet meer dan anders’-principe.

 

 

Per wanneer ga ik het nieuwe tarief betalen?

De nieuwe tarieven gaan in per 1 januari 2022 en zijn vastgelegd voor 1 jaar. Deze periode is wettelijk bepaald.

Gebruikt Duurzaam Opgewekt nog gas?

In Paleiskwartier-Noord gebruikt Duurzaam Opgewekt nog relatief veel gas. Dat klinkt best gek, voor een duurzame installatie. We proberen dit zo goed mogelijk uit te leggen.

De installatie is inmiddels 17 jaar oud. Er is tijdens de bouw gekozen voor een systeem dat hoge temperaturen levert (65 tot 68 graden) voor warmtapwater en verwarming. Om deze hoge temperaturen te halen, wordt het water (bij)verwarmd door middel van cv-ketels, gas dus. Dat maakt het systeem minder duurzaam, maar levert wel wat het moet doen: een warme douche en een warme woning.

Het klopt dat Duurzaam Opgewekt het afgelopen jaar een verduurzamingsslag heeft gemaakt in de installatie, maar er wordt nog steeds veel gas verbruikt. In sommige gebouwen is er overgestapt van cv-ketels naar warmtepompen. Deze zorgen voor water met een temperatuur van 65 graden. Deze temperatuur is nodig, omdat de binnenhuisinstallatie daar, 17 jaar geleden, op is gemaakt: denk aan de radiatoren of vloerverwarming. Dit kost echter veel elektriciteit. Omgerekend verbruiken we dan net zoveel elektriciteit als dat we nu aan kosten kwijt zijn voor gas. Naast dat de gasprijzen, zijn ook de elektriciteitsprijzen fors gestegen. Voor de kosten maakt het dus niet uit of het water verwarmd wordt met gas of warmtepompen.

Nieuwe wko-systemen werken met warmtepompen die verwarmen tot 45 graden en verbruiken minder elektriciteit. De binnenhuisinstallatie is daar dan ook op ontworpen. Dit past Duurzaam Opgewekt toe in al haar nieuwe projecten.

Kan ik mijn tarief vastzetten?

Nee, u kunt uw tarief niet vastzetten bij Duurzaam Opgewekt. Er geldt een vast tarief per jaar. Ook als de gasprijs stijgt of daalt, blijft het warmtetarief hetzelfde. De maximumtarieven stelt de ACM vast. Duurzaam Opgewekt kan door deze wettelijke periode ook maar op één moment in het jaar energie inkopen (gas & elektra). Dit was eind 2021, toen de gas- en elektraprijzen heel hoog waren.

Heb ik recht op een compensatie van de overheid voor de stijgende energieprijzen?

Iedere klant met een zelfstandige wooneenheid, ontvangt van de overheid een vergoeding. Deze bestaat uit een verlaging van de energiebelasting op elektriciteit en het verhogen van de heffingskorting met € 265,-, om de stijgende kosten voor verwarmen tegemoet te gaan. Dit gaat via de elektriciteitsrekening. Gas en warmte worden wel duurder, maar de belasting op elektriciteit gaat omlaag. Meer informatie hierover leest u op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/15/kabinet-verlaagt-energiebelasting-en-stelt-extra-geld-voor-isolatie-beschikbaar

Jaarafrekening & voorschot

Wanneer ontvang ik mijn jaarafrekening?

Duurzaam Opgewekt maakt de jaarnota’s van de projecten waar dit van toepassing op is in de eerste 6 weken van het nieuwe jaar. Dit doen wij niet in een specifieke volgorde. Mocht u na deze termijn uw jaarnota nog niet hebben ontvangen, neem dan even contact op met onze klantenservice.

Onze klantenservice is te bereiken door te mailen naar klantzaken@duurzaamopgewekt.nlof telefonisch op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur via 0344 – 750 276.

Op basis waarvan wordt de jaarnota gemaakt?

Jaarlijks maken wij een jaarnota over het afgelopen jaar. In de jaarnota wordt gekeken naar de verhouding tussen uw daadwerkelijke verbruik en de voorschotbedragen die u heeft betaald.

Mocht blijken dat u meer hebt betaald dan u daadwerkelijk heeft verbruikt, dan krijgt u dit verschil terug. Mocht blijken dat u meer heeft verbruikt dan dat u betaald heeft, dan moet u het verschil alsnog betalen.

Op de jaarnota wordt ook altijd een nieuw voorschotbedrag berekend. Mocht u dit voorschotbedrag willen wijzigen dan kunt u dit doen door contact op te nemen met onze klantenservice via klantzaken@duurzaamopgewekt.nl.

Gaat mijn voorschot omhoog?

Uw voorschot gaat zeer waarschijnlijk omhoog. Dit is afhankelijk van uw verbruik van het afgelopen jaar en het nieuwe tarief van 2022. Duurzaam Opgewekt berekent uw nieuwe voorschot automatisch. Woont u korter dan een jaar in uw woning? Dan berekent Duurzaam Opgewekt uw nieuwe voorschot op basis van het verbruik van de vorige bewoner. U ontvangt uiterlijk 25 januari bericht over uw nieuwe voorschotbedrag.

Mijn jaarafrekening 2021 is hoger dan verwacht. Kan ik gebruik maken van een betalingsregeling?

Een hoge jaarafrekening is altijd schrikken. Waarschijnlijk heeft u het afgelopen jaar meer energie verbruikt, bijvoorbeeld door meer thuis te werken of door de koude wintermaanden van begin 2021. Wanneer u uw jaarafrekening niet in één keer kunt voldoen, kunt u een betalingsregeling aanvragen. Dit kan door een e-mail te sturen naarklantzaken@duurzaamopgewekt.nl.